Om Pelle Mohlin Travel

PELLE MOHLIN TRAVEL AB (PMT) är researrangör med inriktning på historia - främst militärhistoria - konst, opera och balett.

PMT har organisationsnummer 556632-0494, momsregnr SE 556632049401 och har sitt säte i Strängnäs.
Bankkontakt: Nordea Globen, Stockholm. Plusgiro 607 7106-0. Aukt revisor: Ekonomihuset AB, Boden

Företagets adress är Sundbyvägen 37, 64551 Strängnäs, telefon/fax 0152 13078 mobiltelefon 070 671 9611 och 0709 205143.
E-post pelle.mohlin@mohlintravel.se. Hemsida www.mohlintravel.sePMT startade sin verksamhet 1997 under namnet PELLE MOHLIN INFORMATION. Namnändring 2003 till PELLE MOHLIN TRAVEL AB, då namnet bättre motsvarar verksamheten.

Pelle Mohlin är pensionerad överste vid generalstabskåren med senaste befattning 1991 – 97 som chef för Norrbottens Gränsjägare och befälhavare för Försvarsområde 67 i Kalix. Tidigare befattningar bl a: utbildningschef vid I 3 i Örebro och bataljonschef och regementschef vid K 4 i Arvidsjaur.
Pelle Mohlin blev 1998 kommunfullmäktiges ordförande i Kalix kommun och innehade den befattningen fram till 2003, då han flyttade till Stockholm.

2003 avlade han filosofie kandidatexamen vid Umeå Universitet med konstvetenskap som huvudämne, övriga ämnen i examen är musiketnologi med musikhistoria, idéhistoria samt media och kommunikation.

Under åren 1973 – 82 lämnade Pelle Mohlin det militära och var fältchef vid Svenska Turistföreningen – STF - med ansvar för fjällverksamhet, vandrarhemsverksamhet, gästhamnar, byggnadsverksamhet samt internationellt samarbete. Pelle Mohlin bildade Nordiska vandrarhemsorganisationers förbund samt ingick i styrelsen för den internationella vandrarhemsorganisationen IYHF 1978 - 1984. Inom STF förnyade han beståndet av fjällstationer, turiststationer och vandrarhem.