Expertguider

Här presenteras några av våra expertguider. För varje resa söker vi dem som har särskilda specialkunskaper för resan och synnerligen god förmåga att förmedla dem!

Einar Lyth är pensionerad överste med senaste befattningar som regementschef och försvarsområdes-befälhavare i Örebro samt som militärrådgivare vid OSSE i Wien. Einar Lyth är en skicklig skribent och föredragshållare och torde vara en av landets främsta vad gäller modern militärhistoria och inte minst att på ett fascinerande sätt förmedla densamma. För närvarande arbetar han också med en bok om den karolinska tidens krigshistoria.

Jan Åkerberg är pensionerad överstelöjtnant inom helikopterväsendet. Han har en omfattande internationell erfarenhet som helikopterflygare och chef, bl a i Grönland och Kanada. Jan Åkerberg är en stor globetrotter och en skicklig förmedlare av sina erfarenheter.

Lars Gyllenhaal, författare och skribent med bl a boken om Kriget på Nordkalotten och Svenskar i krig. En förhållandevis ung författare med gedigna kunskaper och en fascinerande källforskning som ständigt ger oss nya rön och aspekter.

Michahail Oresjeta är rysk militärhistoriker, bosatt i Murmansk och med speciell inriktning på striderna på Litsafronten 1941 – 44. Därtill har Michhail Oresjeta gjort mycket för att samla ihop resterna av soldater på fronten och gett dem en värdig grav. Skicklig skribent, tyvärr ännu inte översatt till svenska.

Carl-Fredrik Geust, finlandssvensk krigshistorisker med focus på flyghistoria, författare och översättare (ryska). Bl a styrelseledamot i Krigshistoriska samfundet i Finland. Rik flora av egna och översatta böcker

Pavel Zaikov akademiker från Murmansk, är en våra bästa svenskspråkiga guider och tolkar på Kolahalvön och. Solovetski

Michail Samarski är geolog och specialist på Centralasien och är researrangör med företaget Geographic Bureau i Sankt Petersburg. Ansvarar för våra resor i Centralasien och Karelen.