Praktiska upplysningar

Avtalsvillkor

Avtalet är bindande mellan researrangören, PELLE MOHLIN TRAVEL AB (PMT)
och resenären när PMT skriftligen har bekräftat resenärens beställning
och resenären inom avtalad tid har betalt angiven anmälningsavgift.
Resenären är skyldig att kontrollera översända färdhandlingar och påtala
eventuella felaktigheter.

Betalning

Anmälningsavgiften, 1.500 kr (delavgift av resans pris), betalas inom 15 dagar efter erhållen bekräftelse.
Slutbetalning skall utan särskild anmodan vara gjord enligt vad som angivits i översänd bekräftelse. All betalning på pg 607 7106-0. Önskar ni betala med kort för att få avbeställningsskydd, betala på er bank eller internetbank.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsförsäkring går att köpa av oss hos Försäkringsbolaget ERV.
(pris 6% av resans pris). OBS kontrollera först om ni inte har avbeställningsskydd i hemförsäkring, bankkort eller liknande .Avbeställningsörsäkringen måste betalas samtidigt med anmälningsavgiften.

Avbokningsregler

Fri avbokning, administrationsavgift 200 kr, intill sista anmälningsdatum för respektive resa.
Från sista anmälningsdatum och intill 60 dagar före resan erläggs anmälningsavgiften.
Vid avbokning senare än 60 dagar betalas full avgift.

Arrangörens rätt till ändringar

PMT förbehåller sig rätt att inställa resa om deltagarantalet inte överstiger 25 personer.
Vi reserverar oss för programändringar utanför vår kontroll och därtill hörande prisändringar.
Prishöjningar kan förekomma då dessa beror på ändringar i transport- och logikostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter eller ändringar i växelkurser, som påverkar arrangörens kostnader för resan. Samtliga priser är baserade på gällande priser, växelkurser, skatter och moms per den 1 oktober 2012.

Pass, visum, hälsobestämmelser

PMT informerar resenär om vad som gäller ifråga om pass, visum och hälsobestämmelser inför resan. PMT ombesörjer visum. OBS passet får inte ha några defekter och skall vara giltigt 6 mån efter hemkomst.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i resehandlingar, såsom förlorat, defekt eller felaktigt pass eller visum och förlorad eller felaktig flygbiljett.

Del i dubbelrum

Resenär som beställt plats i dubbelrum får vara beredd att betala enkelrumstillägg om rumspartner ej kan ordnas.

Arrangörens ansvar

PMT reserverar sig för oförutsedda händelser som kan förhindra resans genomförande.

Trygghet

PMT har ställt av Kammarkollegiet föreskriven resegaranti samt tecknat försäkring mot flygbolagskonkurser, vilket innebär att resenären alltid är garanterad hemresa.

Resenär bör medföra aktuella försäkringsbesked från Försäkringskassan resp. försäkringsbolag.