Nordkalotten 4 – 17 juni 2019


Nordkalottens, natur, kultur, människor, dess äldre och yngre historia och som ger en fullödig upplevelse av detta för många okända område i fyra nordliga länder.