Östersjön i centrum- Säkerhet och Miljö.

Konferens ombord på Viking Cinderella 16-17 april 2018

KONFERENSEN ÄR INSTÄLLD p g a för få anmälningar. Tråkigt på så bra program!!!!

...
Hoten mot Östersjöområdet såväl militärt som vad gäller miljön har ökat väsentligt under det senaste årtiondet. Den positiva utveckling vi såg efter Sovjetunionens fall är nu förbytt i ökad spänning och därtill kommer tilltagande hot mot miljön.

Vi har uppdraget att anordna en konferens om de hot i vid bemärkelse som finns mot Östersjöområdet. Utifrån detta är konferensen uppdelad i två huvudämnen; säkerhet och miljö.

Konferensen är upplagd med föreläsningar och diskussioner och ger också goda möjligheter till informella resonemang med föreläsare och inbördes.

Ansvarig för föreläsningsprogrammet är Einar Lyth, överste 1 gr och militärhistoriker och Manne Wängborg, fd ambassadör och med biträde av Karlis Neretnieks, generalmajor och fd chef för Försvarshögskolan och av Johan Kuylenstierna (se nedan).

Konferensen äger rum under 24 timmars kryssning ombord på Vikingline m/s Cinderella t.o.r Stockholm – Mariehamn 16 -17 april 2018 med start resp återkomst kl 1600.

Kvalificerade föreläsare, bl a försvarsminister Peter Hultqvist, försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow, Kungl Krigsvetenskapsakademins styresman Mikael Odenberg, från Ryssland fd chefen för Östersjömarinen Vladimir Jegorov och chefen för Carnegie Institute i Moskva Dmitri Tenin. Från Polen kommer Sverigeambassadören Wiestaw Tarka och från Finland Pauli Järvänpää, oberoende och orädd säkerhetspolitisk forskare. Vi räknar också med en hög företrädare för NATO, bitr generalsekreteraren Rosa Gottemoeller har prel tackat ja men avvaktar med def beslut beroende på utvecklingen. Vi räknar också med kvalificerade föreläsare från de baltiska staterna. Kärnvapnens återkomst och dess konsekvenser för Östersjöområdet belyses av John Rydqvist, forskare vid FOI. Erfarenheter och konsekvenser för Östersjöområdet av övningen Aurora belyses och förhoppningsvis också från Zapad.

På miljösidan deltar bl a Stockholm Environment Institute vd Johan Kuylenstierna, Tina Elfwing från Sthlm Universitets Östersjöcentrum, Monika Stankiewicz, Helcom Helsingfors samt intressanta föreläsare från Balticum och Kaliningrad Gotlands respektive Ålands aktuella situationer belyses.

Mässingssextett underhåller och dämpad musik i sällskapsutrymmena möjliggör informella samtal och diskussioner. Middagen serveras under solenna former (kavaj).

Vi har fartyget helt för oss själva.

Varmt välkommen till ett intressant dygn på Östersjön!


Kostnad: 2370 kr.

Delad innerhytt inkl serverad middag med drycker, bufféfrukost, buffélunch med drycker, kaffe och frukt i anslutning till föreläsningarna, pm över föreläsningarna.

Tillval: Uppgradering av hytt

Bilparkering ombord 150 kr. Viking buss tor hemorten 157 kr


Anmälan bör göras snarast-
Sista anmälningsdag är den 15 feb 2018